Posts by Brf Omnia

Nyhetsbrev

Prenumerera så får du föreningens nyhetsbrev per e-post, direkt till din inkorg! Nyhetsbreven publiceras även här nedan.
Read More

Övrig inredning

Nedan hittar du produktinformation och skötselanvisningar för inredningen i din lägenhet såsom kapphylla, socklar, fönsterbänkar m.m. Klädhylla – produktblad Kapphylla – skötselanvisning NordenList MDF – skötsel av MDF-produkter Badkar av emalj Svedbergs – produkt- och skötselbeskrivning Badrumsmöbler Svedbergs – produkt- och skötselbeskrivning Dusch Svedbergs – produkt- och skötselbeskrivning Kök HTH – beskrivning
Read More

Kök

Arbetsbänkar Arbetsbänkar och bänkskivor är i de flesta fall av laminat. Vid rengöring, använd vatten och diskmedel. Det finns även en underhållsvägledning för laminatskivor. Använd en skärbräda, då bänkskivan annars blir repig och ful om du skär direkt på skivan. Diskbänken Diskbänken tvättas enklast ren med diskborste, diskmedel och vatten. Kalkfläckar av vatten tas lätt bort med ättiksprit eller annat för diskbänkar avsett rengöringsmedel. Köksskåp Det finns särskilda skötselanvisningar för köksskåp.
Read More

Golv, väggar och tak

Golv Parkettgolv och andra lackade trägolv dammsugs i första hand. Fukttorka enligt skötselinstruktioner. OBS! Använd väldigt lite vatten när du moppar. Moppen ska vara enbart lite fuktig, annars finns det risk att golvet skadas. Såpa rekommenderas inte på lackade ytor då det kan bildas en fet hinna. Tillsätt ev. några droppar milt syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. Golvbrunn Golvbrunnen behöver rengöras med jämna mellanrum. Ta först bort silen, häll sedan ner hett vatten och rengöringsmedel, exempelvis såpa, i brunnen och skura med en borste. Glöm inte undersidan på silen. Rädda golv och rygg Du bör sätta ”möbeltassar” av filt
Read More

Vitvaror

Kyl, frys och svalskåp Frys bör frostas av och rengöras regelbundet. På vissa modeller sker avfrostningen automatiskt. Regelbunden avfrostning ger jämn temperatur och låg elförbrukning. Manuell avfrostning: Ställ termostaten på noll och tag ut varorna. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa in kärl med hett vatten i frysen. Rengör skåpen med ljummet vatten och milt diskmedel. Torka skåpet ordentligt torrt. Det är fukten som ger frostbildning. Se även i tillverkarens bruksanvisning vad som gäller för just din kyl och frys. Spishäll och ugn Rengör häll och ugn vid behov efter tillverkarens anvisningar. Spiskåpa Spiskåpan måste rengöras ofta för att
Read More

Ventilation

Filter till uteluftsdon som är placerade bakom radiatorer bör bytas minst en gång per år för att säkerställa funktionen på ventilationsanläggningen. Vid inköp och byte av nya filter, kontakta styrelsen. För skötsel av spiskåpan, se fabrikantens anvisning. Ventiler rengörs vid behov. Dra ventilen rätt ut och dammsug därefter med borstmunstycke alternativt tvätta med diskmedel. Var försiktig med mittenkäglan då denna är inställt på ett visst flödesvärde som är anpassat till rummet som den är placerad i. Ytterligare information Ventilationsdon badrum – Skötsel Ventilationsdon klädkammare – Skötsel
Read More

El

Kontroll av jordfelsbrytare och underhåll På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontroll. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall. Hur ska man gå tillväga då jordfelsbrytaren löst ut? Följande rekommenderas: Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller tillfälligt fel. Händer detta däremot upprepade gånger så bör du göra en felanmälan. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla någonstans i bostaden. Slå då av alla säkringar
Read More

Värme och sanitet

Kalla radiatorer Om radiatorn känns kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet är kallt, kan det bero på luft i systemet. Vid uppvärmning av kallt vatten frigörs syre och ibland måste någon radiator tömmas på luft för att få bort luft som hindrar vattencirkulationen i systemet. Om flera i ett flerbostadshus börjar lufta sina radiatorer kommer mängden vatten i systemet att minska kraftigt och vattennivån, främst i de översta lägenheterna, kommer då att sjunka ordentligt vilket leder till kalla radiatorer och störande brusljud. Kompaktradiatorer och konvektorer – Drift- och skötselinstruktioner Gemensam luftningsaktion Luftning bör ske i samråd med föreningens
Read More

Fönster, dörrar och beslag

Ytterdörrarnas serviceläge Ibland kan en medlem ombedjas sätta sin lägenhetsdörr i serviceläge. Det är användbart när tillträde till lägenheten behövs vid en tidpunkt när medlemmen inte kan vara hemma. Det görs genom att först låsa dörren som vanligt med nyckeln i. Därefter vrids nyckeln till serviceläget (märkt med S) och sedan avlägsnas nyckeln medan den fortfarande är vriden till serviceläget. Produktblad, skötselanvisningar och instruktioner till fönster, dörrar och beslag Fönsterbänkar – stenvård Dörrar från Daloc – drift och underhåll Innerdörrar (släta) Inåtgående kopplat fönster – sidhängt 2+1, underkantshängt 2+1 Inåtgående kopplad fönsterdörr – sidhängd 2+1 Utåtgående fönsterdörr 2+1 Utåtgående fönster
Read More

Trivselregler

Som boende har du ett ansvar att känna till och följa vid var tid gällande trivselregler för föreningen. Nu gällande trivselregler antogs den 10 september 2019. Störningar Vid problem med störningar från grannar ska den första åtgärden alltid vara att ta upp saken grannar emellan. Din granne kanske inte är medveten om att den stör och i de flesta fall kan saken lösas efter samtal i god anda. Om problemet inte kan lösas på detta sätt och störningen fortsätter, kontakta styrelsen. Vid upprepade störningar från en granne är det till hjälp att du för en störningslogg. I störningsloggen anger du
Read More