El

Kontroll av jordfelsbrytare och underhåll

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontroll. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

Hur ska man gå tillväga då jordfelsbrytaren löst ut? Följande rekommenderas:

  1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller tillfälligt fel. Händer detta däremot upprepade gånger så bör du göra en felanmälan.
  2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla någonstans i bostaden. Slå då av alla säkringar i elcentralen.
  3. Slå till jordfelsbrytaren igen. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i elcentralen. Kontakta felanmälan. Annars gå till punkt 4.
  4. Återställ nu en säkring i taget till jordfelsbrytaren löser ut på nytt. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som återställdes sist.
  5. Dra ut alla stickpropp anslutna apparater som hör till denna grupp.
  6. Slå därefter till jordfelsbrytaren igen. Löser jordfelsbrytaren ut omedelbart så finns felet i den fasta elinstallationen. Kontakta felanmälan. Annars gå till punkt 7.
  7. Anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är sannolikt att den sist anslutna apparaten är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

Ytterligare information

Boendeinfo el