Fönster, dörrar och beslag


Ytterdörrarnas serviceläge

Ibland kan en medlem ombedjas sätta sin lägenhetsdörr i serviceläge. Det är användbart när tillträde till lägenheten behövs vid en tidpunkt när medlemmen inte kan vara hemma. Det görs genom att först låsa dörren som vanligt med nyckeln i. Därefter vrids nyckeln till serviceläget (märkt med S) och sedan avlägsnas nyckeln medan den fortfarande är vriden till serviceläget.


Produktblad, skötselanvisningar och instruktioner till fönster, dörrar och beslag

Fönsterbänkar – stenvård

Dörrar från Daloc – drift och underhåll

Innerdörrar (släta)

Inåtgående kopplat fönster – sidhängt 2+1, underkantshängt 2+1

Inåtgående kopplad fönsterdörr – sidhängd 2+1

Utåtgående fönsterdörr 2+1

Utåtgående fönster med fast karm