Mäklarbild


Bostadsrättsföreningens namn: Omnia
Org. nr: 769632-8165
Adresser:
Forskningsringen 85 A-B (hus 21)
Forskningsringen 87 A-B (hus 22)
Forskningsringen 86 (hus 13)
Forskningsringen 88 (hus 12)
Forskningsringen 90 A-B (hus 11)
174 61 Sundbyberg
Antal bostäder i föreningen: 167 st
Antal lokaler i föreningen: 0
I avgiften ingår: Förrådsutrymme, fjärrvärme, kallvatten, Internet, tv och telefoni. Avgiften betalas månadsvis i förskott. Varmvattenförbrukning betalas kvartalsvis i efterskott. Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 planeras inga avgiftshöjningar det närmaste året.
Gemensamma utrymmen: Cykelrum, barnvagnsrum, miljörum, garage
Avfall och källsortering: Sopsugnedkast mellan husen för matavfall, restavfall och tidningar samt två miljörum för källsortering av förpackningar.
Parkering: 89 parkeringsplatser i garage. Föreningen har ett garage i två plan under Forskningsringen 85 och 87 med 72 parkeringsplatser. Ordinarie parkeringsplats kostar här 900 kr/mån, elbilsplats med laddning kostar 1500 kr/mån. Föreningen har även 17 parkeringsplatser i Bollgaraget nära föreningens byggnader. För garageplats tillämpas en kö som administreras av Parkando.
Nycklar och nyckelbrickor: Med varje lägenhet har det ursprungligen medföljt fyra bostadsnycklar samt fyra nyckelbrickor (“taggar”). Inför lägenhetsköp bör köparen kontrollera med säljaren att samtliga nycklar och nyckelbrickor som finns till lägenheten kommer att överlämnas. Har någon nyckel förlorats, kontakta styrelsen för att genomföra låsbyte.
Försäkring: Fastighetsförsäkring hos Nordeuropa Försäkring. Bostadsrättstillägg ingår.
Stadgar, ekonomisk plan och årsredovisning
Överlåtelseavgift: 2,5 % av prisbasbeloppet, betalas av bostadsrättshavaren
Pantsättningsavgift: 1 % av prisbasbeloppet, betalas av pantsättaren
Andrahandsuthyrning: Avgift tas ut med 10 % av prisbasbeloppet
Föreningen är äkta
Byggnadsår: 2017-2019. Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 planeras inga större underhåll de närmaste åren.
Ekonomisk förvaltare: SBC, som även tillhandahåller tjänsten Mäklarservice för mäklare som säljer bostadsrätter i Brf Omnia.
Medlemskap: Juridisk person tillåts ej.
Med SBC:s mäklarwebb kan mäklare ladda upp överlåtelsehandlingar digitalt för granskning och beslut om medlemskap. Används inte SBC:s mäklarwebb skickas ansökan om medlemskap samt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar med post till:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall
Utdrag ur lägenhetsförteckningen: För utdrag ur lägenhetsförteckningen kan medlemmar kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC på ahuppsala@sbc.se. SBC tillhandahåller även appen Vår Brf där medlemmar själva kan dela sitt utdrag till ett mejl som skickas till en bank eller mäklare. Appen finns på Google Play Store och Apple App Store.
Mäklares åtgärder vid visningar: Mäklare undanbedes att vid visningar hindra föreningens entréportar från att stängas, genom att t.ex. tejpa igen lås. Förutom att vara en säkerhetsrisk har det orsakat problem med portarnas mekanism som inte tål att hindras från att stängas. Vid problem till följd av detta kommer föreningen överväga lämpliga åtgärder inklusive att fakturera ansvarig mäklarfirma för arbete med att återställa föreningens portar. Mäklare uppmanas också att ta ner alla eventuella skyltar och information som satts upp i samband med visningar.