Reparationer och underhåll

Vem svarar för reparation och underhåll?

Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller även marken i de fall bostadsrätten har eget skötselområde som ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för det ”yttre” underhållet av exempelvis fasader och yttertak. En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar.

Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

Trägolv lever med årstiderna

Ett trägolv påverkas av luftfuktighet. Under vintern kan golvet både krympa och kupa sig på grund av att det råder en låg relativ fuktighet inomhus. Under sommaren ökar den relativa fuktigheten och träet utvidgar sig igen. Med rätt underhåll har trägolv en mycket lång livslängd.

Drift- och skötselanvisningarna viktiga för hållbarheten

Till de flesta material och produkter i bostaden följer skötsel- eller bruksanvisningar. Under övriga flikar finns information som hjälper dig att hålla bostaden i samma fina skick som när du flyttade in.

Brandvarnare

Samtliga lägenheter är utrustade med brandvarnare med långlivat batteri. Brandvarnaren ger ifrån sig högfrekventa ”pip” när det är det är dags att byta batteri.

Egna installationer

Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. Installationer måste alltid utföras av behörig installatör.

Vid vattenskada

Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Ta reda på hur du stänger av vattnet så att du vet var avstängningen sitter om läckage uppstår.

Avstängningsventiler finns normalt på respektive vattenledning vid schaktet i badrummet eller innanför inspektionsluckan.

Barnsäkerhet

Barnsäkerhetsspärrar i kök är obligatoriska i nybyggda bostäder och krävs för godkännande vid slutbesiktningen. Har du inte behov av dessa kan du enkelt montera bort och spara dem för eventuellt framtida behov.

Se till att spärren till ugnsluckan verkligen fungerar. Skaffa ett hällskydd vid behov.

Fönster och balkongdörrar kan vara riskabla för småbarn. Se först och främst till att befintliga spärrar fungerar. Undvik att ställa möbler så att barnen kan klättra upp på dem och falla mot rutan.

OBS! Samma gäller när du möblerar din balkong, undvik att ställa utemöbler nära räcken så barnen inte klättrar upp på dem och risker att falla över räcket.