Värme och sanitet


Kalla radiatorer

Om radiatorn känns kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet är kallt, kan det bero på luft i systemet. Vid uppvärmning av kallt vatten frigörs syre och ibland måste någon radiator tömmas på luft för att få bort luft som hindrar vattencirkulationen i systemet. Om flera i ett flerbostadshus börjar lufta sina radiatorer kommer mängden vatten i systemet att minska kraftigt och vattennivån, främst i de översta lägenheterna, kommer då att sjunka ordentligt vilket leder till kalla radiatorer och störande brusljud.

Kompaktradiatorer och konvektorer – Drift- och skötselinstruktioner

Gemensam luftningsaktion

Luftning bör ske i samråd med föreningens styrelse som i sin tur varslar fastighetsskötaren så att denne kan svara för påfyllning av vatten i värmesystemet. Då påfyllning görs tillförs återigen en mängd syresatt vatten, vilket i sin tur innebär att det efter ett tag är dags för en luftning igen.

Luft i systemet

Om man misstänker att det är luft i en radiator bör man under garantitiden i första hand göra en felanmälan till byggherren Järntorget.

Undercentral

Undercentral för fjärrvärme är placerad i Forskningsringen 88 och 85 A-B. I fastighetsskötseln ingår att regelbundet kontrollera vattennivån i systemet och att vid behov fylla på och även rapportera onormala förändringar till driftsansvarig. Om fel uppstår på värmesystemet, gör under garantitiden en felanmälan till byggherren Järntorget.

Borrning i tak

För att minimera risken för läckage i ingjutna värme- och vattenledningar får man ej borra eller skruva djupare än 5 cm i tak i lägenheterna.

Golvbrunn

Golvbrunnen behöver rengöras med jämna mellanrum. Ta först bort silen, häll sedan ner hett vatten och rengöringsmedel, exempelvis såpa, i brunnen och skura med en borste. Glöm inte undersidan på silen.

Golvbrunnar – Drift- och skötselanvisning

Frånluftsventil

Frånluftsventilen måste hållas ren så att flödet inte försämras.

Tvätt i badrummet

Porslinet i handfat och WC-stol tål inte heller alltför höga temperaturer. Det är därför mycket olämpligt att tömma vatten varmare än 60 °C på dem. Det kan förorsaka sprickor så att de blir förstörda.

Ytterligare information

Blandare Mora MMIX – Monteringsansvisning

Värme- och vatteninstallationer – Funktionsbeskrivning och information

WC-stol – Monteringsansvisningar, reservdelar, skötselråd m.m.