Ventilation

Filter till uteluftsdon som är placerade bakom radiatorer bör bytas minst en gång per år för att säkerställa funktionen på ventilationsanläggningen. Vid inköp och byte av nya filter, kontakta styrelsen.

För skötsel av spiskåpan, se fabrikantens anvisning.

Ventiler rengörs vid behov. Dra ventilen rätt ut och dammsug därefter med borstmunstycke alternativt tvätta med diskmedel. Var försiktig med mittenkäglan då denna är inställt på ett visst flödesvärde som är anpassat till rummet som den är placerad i.

Ytterligare information

Ventilationsdon badrum – Skötsel

Ventilationsdon klädkammare – Skötsel