Avfall och källsortering

Snabbfakta

  • Matavfall, restavfall och tidningar slängs i sopsugnedkasten mellan våra fem hus. Papperspåsar för matavfall hämtar du själv, i barnvagnsrummet på plan 3 i Forskningsringen 90.
  • Föreningens miljörum är öppna 06:00–20:00. Här slängs förpackningar av plast, papper/kartong, metall och glas.
  • Grovsopor och elektronik omhändertar du enligt nedan, och är förbjudet att lämna i eller utanför miljörummen.

Sopsugnedkasten mellan husen

Du öppnar nedkasten genom att lägga nyckelbrickan mot en sensor på husväggen. Din nyckelbricka fungerar till samtliga nedkast för våra hus.

På sopnedkasten visas vilket avfall du får slänga.

I bruna nedkast lämnar du matavfall, som du lagt i bruna papperspåsar. Papperspåsarna hämtar du själv i Forskningsringen 90, på plan 3 i barnvagnsrummet där. Din nyckelbricka fungerar dit oavsett vilket hus du bor i.

I gråa nedkast lämnar du brännbart restavfall, även kallat hushållssopor.

I blåa nedkast lämnar du papper i form av tidningar, tidskrifter, reklam och liknande. Kuvert slängs dock i restavfallet.

Skulle ett sopnedkast börja bli fullt, tvinga inte in ytterligare avfall. Det kan orsaka kostsamma stopp. Använd istället ett annat nedkast. Lämna aldrig avfall på marken eftersom det drar till sig råttor.

Sopnedkasten töms automatiskt två gånger dagligen, en gång på förmiddagen och en gång på kvällen. Är samma avfall kvar efter en tömning, meddela styrelsen om stoppet. Skulle samtliga nedkast för matavfall vara fulla, kan du slänga matavfallet i nedkasten för restavfall tills stoppen är åtgärdade.

Miljörummen i Forskningsringen 87 och 90

Du kan lämna ditt avfall i båda miljörummen oavsett vilket hus du bor i. Är kärlen fulla i det ena miljörummet, använd istället det andra.

Miljörummen är öppna varje dag mellan kl. 06:00–20:00.

På kärlen och väggarna visas vilket avfall du får slänga.

I miljörummens kärl lämnar du förpackningar som får vara av plast, papper/kartong, metall samt färgat och ofärgat glas.

Vi har begränsat med kärl, platta därför till och vik kartonger så de tar mindre plats.

Du kan även lämna batterier i miljörummen, i de röda brevlådor som är uppsatta.

Det är förbjudet att lämna andra typer av avfall i miljörummen. Det är exempelvis strängt förbjudet att lämna grovsopor och elektronik där. Möbler, kläder, stekpannor och hårtorkar hör alltså inte hemma i föreningens miljörum. Denna typ av avfall ansvarar du för att omhänderta på annat sätt.

Grovsopor, elektronik och annat avfall

Hur gör du då med grovsopor och elektronik? Sådant avfall är förbjudet att lämna i miljörummen.

Grovsopor är sådant som antingen inte får plats i hushållssoporna, eller som inte ska lämnas där för att det inte är brännbart. Till exempel dricksglas, stekpannor, speglar, porslin, manuella verktyg, pärmar och möbler.

Till elektronik räknas saker som drivs av el eller batteri, till exempel datorer, vitvaror och dammsugare. Hit hör även spelande vykort och leksaker som rör sig eller låter.

Mobila återvinningscentralen tar emot grovsopor, farligt avfall och elavfall på Milstensvägen 42.

ReTuren tar emot grovsopor på Ursviks allé (utanför Handlarn), samt på Stjärnvägen 18.

Returkassen hämtar farligt avfall och mindre elektronik kostnadsfritt vid din dörr.

Följ länkarna så ser du vilka dagar och tider avfallet kan lämnas. Du kan även anmäla dig för att få sms-påminnelser. Med dessa generösa alternativ från Sundbybergs stad, slipper du köra avfallet till en återvinningscentral.

Tips och tricks

Osäker på hur du sorterar ett föremål? Sök i sorteringsguiden. Se även denna snabbguide för dina sorteringsmöjligheter.

Vårt råd är att du redan i lägenheten förbereder hur du slänger ditt avfall. Ha separata kärl/påsar för åtminstone: matavfall, plastförpackningar, restavfall, tidningar, pappers/kartongförpackningar, metall, glas och batterier.

Försök att sortera så mycket du kan, då minskar du nämligen den typ av avfall som kallas restavfall och ökar mängden avfall som går att återvinna. På detta sätt minskar du både påfrestningen på vår miljö och kostnaden för sophämtning i föreningen.

Observera att kuvert ska sorteras som restavfall. Det beror på att limmet på kuverten inte löses upp vid pappersåtervinning utan klumpar ihop sig och ger sämre papperskvalitet.

Undvik matfett i avloppet. Torka ur stekpannan med hushållspapper istället, eller häll överblivet fett i en pet-flaska med hjälp av en miljötratt. Fettet kan sedan hällas ner i matavfallet eller slängas i restavfallet. Fett som rinner ner i avloppet fastnar i ledningar och pumpstationer vilket leder till slitage och driftstopp, ökade underhållskostnader samt kostnader för akuta utryckningar och för att spola ledningar i förebyggande syfte.