Avfall och källsortering


Brf Omnia består av fem hus.

Det finns sopsugnedkast mellan våra hus. Här lämnar du matavfall, restavfall och tidningar.

Det finns två miljörum, ett vid Forskningsringen 87 och ett vid Forskningsringen 90. I miljörummen slänger du endast förpackningar och batterier. De förpackningar som kan slängas i miljörummen är förpackningar av plast, papper/kartong, metall och glas. Det är strängt förbjudet att lämna andra typer av avfall i miljörummen.


Sopsugnedkasten mellan husen

Sopnedkasten mellan husen är märkta med information om vilket slags avfall du får lämna.

På husväggen nära nedkasten finns en sensor du kan lägga nyckelbrickan mot för att öppna nedkasten.

I de bruna nedkasten lämnar du endast matavfall, som du lagt i bruna papperspåsar. Papperspåsarna hämtar du själv i Forskningsringen 90, på plan 3 i barnvagnsrummet där. Din nyckelbricka fungerar dit oavsett vilket hus du bor i.

I de gråa nedkasten lämnar du endast brännbart restavfall, även kallat hushållssopor.

I de blåa nedkasten lämnar du endast papper i form av tidningar, tidskrifter, reklam och liknande.

Skulle ett sopnedkast börja bli fullt, tvinga inte in ytterligare avfall. Det kan orsaka kostsamma stopp. Använd istället ett annat nedkast. Din nyckelbricka fungerar till samtliga nedkast. Lämna aldrig avfall på marken eftersom det drar till sig råttor. Sopnedkasten töms automatiskt två gånger dagligen, en gång på förmiddagen och en gång på kvällen. Om ett nedkast är fullt och samma avfall är kvar dagen därpå, meddela styrelsen om stoppet.


Miljörummen vid Forskningsringen 87 och 90

Du kan lämna ditt avfall i båda miljörummen oavsett vilket hus du bor i. Är kärlen fulla i det ena miljörummet, använd istället det andra.

Miljörummen är öppna varje dag mellan kl. 06:00 och 20:00.

Vi har begränsat med kärl, platta därför till och vik kartonger så de tar mindre plats.

I miljörummen finns kärl där du lämnar förpackningar av plast, papper/kartong, metall samt färgat och ofärgat glas. Kärlen är märkta med information om vilket slags avfall du får lämna.

Du kan även lämna batterier i miljörummen, i de röda brevlådor som är uppsatta.

Det är förbjudet att lämna andra typer av avfall i miljörummen. Det är exempelvis strängt förbjudet att lämna grovsopor och elektronik där. Möbler, kläder, stekpannor och hårtorkar hör alltså inte hemma i föreningens miljörum. Denna typ av avfall ansvarar du för att omhänderta på annat sätt.


Grovsopor, elektronik och annat avfall

Hur gör du då med grovsopor och elektronik?

Grovsopor är sådant som antingen inte får plats i hushållssoporna, eller som inte ska läggas där för att det inte är brännbart. Till exempel dricksglas, stekpannor, speglar, porslin, manuella verktyg, pärmar och möbler.

Till elektronik räknas saker som drivs av el eller batteri, till exempel datorer, vitvaror och mobiler. Hit hör även spelande vykort och leksaker som rör sig eller låter.

Mobila återvinningscentralen tar emot grovsopor, farligt avfall och elavfall på platser nära Brf Omnia.

ReTuren tar emot grovsopor på platser nära Brf Omnia.

Returkassen kommer kostnadsfritt till din dörr och hämtar farligt avfall och mindre elektronik.

På länkarna finns en karta som visar på vilka platser du kan lämna avfallet samt vilka dagar denna möjlighet finns. Du kan även anmäla dig för att få sms-påminnelser. Med dessa generösa alternativ som tillhandahålls av Sundbybergs stad, slipper du ordna med att köra avfallet till en återvinningscentral.


Tips och tricks

Osäker på hur du ska sortera ett föremål? Sök i sorteringsguiden. Se även denna snabbguide för dina sorteringsmöjligheter.

Vårt råd är att du redan i lägenheten förbereder hur du slänger ditt avfall. Ha separata kärl/påsar för åtminstone: matavfall, plastförpackningar, restavfall, tidningar, pappers/kartongförpackningar, metall, glas och batterier.

Försök att sortera så mycket du kan, då minskar du nämligen den typ av avfall som kallas restavfall och ökar mängden avfall som går att återvinna. På detta sätt minskar du som boende både påfrestningen på vår miljö och kostnaden för sophämtning i föreningen.

Observera att kuvert blir restavfall. Det beror på att limmet på kuverten inte löses upp vid pappersåtervinning utan klumpar ihop sig och ger sämre papperskvalitet.

Undvik matfett i avloppet. Torka ur stekpannan med hushållspapper istället, eller häll överblivet fett i en pet-flaska med hjälp av en miljötratt. Fettet kan sedan hällas ner i matavfallet eller slängas i restavfallet. Fett som rinner ner i avloppet fastnar i ledningar och pumpstationer vilket leder till slitage och driftstopp, ökade underhållskostnader samt kostnader för akuta utryckningar och för att spola ledningar i förebyggande syfte.