Avfall och källsortering

Snabbfakta

  • Matavfall, restavfall och tidningar slängs i sopnedkasten mellan våra hus. Papperspåsar för matavfall hämtar du själv, i barnvagnsrummet på plan 3 i Forskningsringen 90.
  • Föreningens miljörum är öppna 05:00–23:00. Här slängs förpackningar av plast, papper/kartong, metall och glas samt batterier. I miljörummet i Forskningsringen 87 finns även ett kärl för grovsopor, dock ej elektronik eller farligt avfall.
  • Alla alternativ för grovsopor, elektronik och farligt avfall hittar du nedan.

Sopnedkasten mellan husen

Du öppnar nedkasten genom att lägga din nyckelbricka mot en sensor på husväggen. Sensorer på husväggarna finns vid platserna A, B och C.

Karta över sopnedkast

På sopnedkasten visas vilket avfall du får slänga.

I bruna nedkast lämnar du matavfall, som du lagt i bruna papperspåsar.
Inga plastpåsar här! Du hämtar papperspåsar på Forskningsringen 90, plan 3 i barnvagnsrummet. Du kommer in dit med din nyckelbricka oavsett vilket hus du bor i.

I gråa nedkast lämnar du brännbart restavfall, även kallat hushållssopor.

I blåa nedkast lämnar du papper i form av tidningar, tidskrifter, reklam och liknande. Kuvert slängs dock i restavfallet.

Skulle ett sopnedkast börja bli fullt, tvinga inte in ytterligare avfall. Det kan orsaka kostsamma stopp. Använd istället ett annat nedkast. Lämna aldrig avfall på marken eftersom det drar till sig råttor.

Sopnedkasten töms automatiskt två gånger dagligen, en gång på förmiddagen och en gång på kvällen. Ser du att samma avfall är kvar efter en tömning, meddela styrelsen om stoppet. Skulle samtliga nedkast för matavfall vara fulla, kan du slänga matavfallet i nedkasten för restavfall tills stoppen är åtgärdade.

Miljörummen i Forskningsringen 87 och 90

Föreningen har två miljörum märkta med M på kartan. Du kan använda båda miljörummen oavsett vilket hus du bor i. Är kärlen fulla i det ena miljörummet, använd istället det andra.

Miljörummen är öppna varje dag mellan kl. 05:00–23:00.

Baskarta och data från OpenStreetMap och OpenStreetMap Foundation. Bilden med anpassningar tillhandahållas under licens tillgänglig på openstreetmap.org/copyright

På kärlen och väggarna visas vilket avfall du får slänga.

I miljörummens kärl lämnar du förpackningar som får vara av plast, papper/kartong, metall samt färgat och ofärgat glas. Vi har begränsat med kärl, platta därför till och vik kartonger så de tar mindre plats.

Du kan även lämna batterier i miljörummen, i de röda brevlådor som är uppsatta.

I miljörummet i Forskningsringen 87 kan du lämna grovsopor i ett särskilt kärl. Du får dock inte lämna varken elektronik eller farligt avfall (t.ex. kemikalier) i kärlet.

Elektriska apparater och farligt avfall ansvarar du för att omhänderta på annat sätt.

Det är strängt förbjudet att lämna avfall på golvet samt utanför miljörummen.

I miljörummen används kameror med inspelning. Tillträde till miljörummen med elektronisk nyckelbricka loggas. Mer information om övervakningen finns här.

Grovsopor, elektronik och annat avfall

Grovsopor är sådant som antingen inte får plats i hushållssoporna, eller som inte ska lämnas där för att det inte är brännbart. Till exempel dricksglas, stekpannor, speglar, porslin, manuella verktyg, pärmar och möbler.

Elektronik är saker som drivs av el eller batteri, till exempel datorer, vitvaror och dammsugare. Hit hör även spelande vykort och leksaker som rör sig eller låter.

Farligt avfall kan vara giftigt eller cancerframkallande, och kan skada människa och miljö om det lämnas på fel ställe. Det ska därför lämnas till särskild insamling. Det rör sig till exempel om kemikalier, lågenergilampor, målarfärg (även vattenbaserad), nagellack och parfymer.

I miljörummet i Forskningsringen 87 kan du lämna grovsopor i ett särskilt kärl. Du får dock inte lämna varken elektronik eller farligt avfall där.

Mobila återvinningscentralen tar emot grovsopor, farligt avfall och elektronik på Milstensvägen 42.

ReTuren tar emot grovsopor på Ursviks allé (vid Handlarn), samt på Stjärnvägen 18.

Returkassen hämtar farligt avfall och mindre elektronik vid din dörr.

Följ länkarna så ser du vilka dagar och tider avfallet kan lämnas. Du kan även anmäla dig för att få sms-påminnelser. Med dessa generösa alternativ från Sundbybergs stad, slipper du köra avfallet till en återvinningscentral.

Tips och tricks

Osäker på hur du sorterar ett föremål? Sök i sorteringsguiden. Se även denna snabbguide för dina sorteringsmöjligheter.

Vårt råd är att du redan i lägenheten förbereder hur du slänger ditt avfall. Ha separata kärl/påsar för åtminstone: matavfall, plastförpackningar, restavfall, tidningar, pappers/kartongförpackningar, metall, glas och batterier.

Försök att sortera så mycket du kan, då minskar du nämligen den typ av avfall som kallas restavfall och ökar mängden avfall som går att återvinna. På detta sätt minskar du både påfrestningen på vår miljö och kostnaden för sophämtning i föreningen.

Observera att kuvert ska sorteras som restavfall. Det beror på att limmet på kuverten inte löses upp vid pappersåtervinning utan klumpar ihop sig och ger sämre papperskvalitet.

Undvik matfett i avloppet. Torka ur stekpannan med hushållspapper istället, eller häll överblivet fett i en pet-flaska med hjälp av en miljötratt. Fettet kan sedan hällas ner i matavfallet eller slängas i restavfallet. Fett som rinner ner i avloppet fastnar i ledningar och pumpstationer vilket leder till slitage och driftstopp, ökade underhållskostnader samt kostnader för akuta utryckningar och för att spola ledningar i förebyggande syfte.