Internet, tv och telefoni

Installationsguide

För att komma igång med internet, tv och telefoni, kontakta Tele2 så skickar de ut en tv-box och router till dig. Tele2 skickar dig utrustningen kostnadsfritt, det ingår i månadsavgiften till föreningen. Se nedan under rubriken Abonnemang.

Boende i föreningen använder ett och samma nät för både internet, tv och telefoni (s.k. ”triple play”). Det innebär att kommunikationen sker digitalt med en och samma signal in till lägenheten. I lägenheten finns det ett mediaskåp till vilken denna signal når fram till en s.k. tjänstefördelare (DRG/router) från Tele2. Tjänstefördelaren bör sitta i lägenhetens mediaskåp.

I mediaskåpet, via kablarna som sitter i uttagen med färgade kanter märkta med ett nummer (patchpanelen), når kommunikationsoperatörens signal sedan lägenhetens olika it-uttag. Varje nummer hör ihop med ett specifikt numrerat it-uttag i lägenheten. It-uttag finns på flera ställen i vilka du kan koppla in både internet, tv och telefoni. Vilka it-uttag som ska vara aktiverade i lägenheten bestämmer du själv genom att sätta in kablarna i patchpanelen enligt önskemål. It-uttagen är anpassade för nätverkskabel (Ethernet) vilken kan användas för att ansluta mellan de olika apparaterna och går att köpa i butik för elektronik.

Förutom Tele2s vanliga kundservicesidor finns om du har ditt kundnummer en personlig installationsguide. Det är även möjligt att beställa hjälp till hemmet med installation av internet, tv och telefoni.

När du ska flytta ut, kontakta Tele2 för att få returetiketter för att skicka tillbaka tv-box och router.

Abonnemang

I månadsavgiften till föreningen ingår, via ett gruppavtal med Tele2, ett basutbud av internet, tv och telefoni. För att beställa din Tele2-utrustning eller för att uppgradera ditt utbud av internet, tv eller telefoni kontaktar du Tele2s kundtjänst på telefon 90222 (från utlandet +46(0)772-25 25 25).

Vid beställning av abonnemang ska du kunna uppge din adress samt lägenhetsnummer.

Vid frågor, se Tele2s webbplats eller kontakta Tele2s kundtjänst på telefon 90222 (från utlandet +46(0)772-25 25 25).

Internet

I grundutbudet ingår 100/100 mbit/s. För att använda internet behöver du en router som du beställer från Tele2 samt en nätverkskabel (Ethernet) mellan din dator och ett aktiverat it-uttag. Du kan ansluta fler datorer via tjänstefördelaren, eller surfa trådlöst via routern från Tele2.

Tv (ip-tv)

För att kunna se på tv via din bredbandsanslutning behöver du en tv-box från Tele2. Tv:n ansluts till tv-boxen via en HDMI-kontakt. Boxen ansluts till ett av it-uttagen i lägenheten samt till eluttag via en strömadapter.

Telefoni

För att kunna använda dig av bredbandstelefonitjänsten ansluter du, efter beställning, din telefon till tjänstefördelarens telefoniport. Vilka it-uttag som ska vara aktiverade i lägenheten bestämmer du själv genom att sätta in kablarna i patchpanelen enligt önskemål.