Hemförsäkring

Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring, ska du göra det. Hemförsäkringen ger dig ersättning vid bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning.

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till en skada. Om till exempel en vattenskada uppstår i bostaden eller hos din granne orsakad av att din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av fackman, kan du bli skadeståndsskyldig. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som täcker dessa kostnader.

För att erbjuda bostadsrättshavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen, ett så kallat bostadsrättstillägg. Detta bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring, så du som bosttadsrättshavare behöver inte teckna detta tillägg. Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

1 – Egendom bostadsrättshavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, exempelvis inredning i kök, badrum fönster och golv.

2 – Fast inredning som ägs av bostadsrättshavaren.

Bostaden är utrustad med säkerhetsdörr så anmäl det till ditt försäkringsbolag eftersom det kan sänka din försäkringspremie.