Vitvaror

Kyl, frys och svalskåp

Frys bör frostas av och rengöras regelbundet. På vissa modeller sker avfrostningen automatiskt. Regelbunden avfrostning ger jämn temperatur och låg elförbrukning. För manuell avfrostning ställer du termostaten på noll och tar ut varorna. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa in kärl med hett vatten i frysen.

Rengör skåpen med ljummet vatten och milt diskmedel. Torka skåpen ordentligt torrt. Det är fukten som ger frostbildning.

Se även i tillverkarens bruksanvisning vad som gäller för just din kyl och frys.

Spishäll och ugn

Rengör häll och ugn vid behov efter tillverkarens anvisningar.

Spiskåpa

Spiskåpan måste rengöras ofta för att fungera tillfredsställande. Fett som fastnar i spiskåpan utgör dessutom en brandrisk. Spiskåpan är försedd med ett fettfilter som går att ta loss. Spola rent filtret med hett vatten eller diska det i maskin, byt ut det vid behov. Övriga delar av spisfläkten tvättas med varmt vatten och diskmedel. Se även tillverkarens bruksanvisningar.

Tillverkarens garanti och underhållstips

Information om garanti på vitvaror som ursprungligen medföljt lägenheten finns i garantibladet. Vid garantifel, kontakta BSH på telefonnummer 0771-195 500.

Det finns också ett informationsblad från Siemens med underhållstips och råd.