Balkong och uteplats

Balkonginglasning

Styrelsen har inhämtat offerter från flera olika entreprenörer och efter förhandling har styrelsen antagit en offert från Lumon för balkonginglasning. Lumon har därefter ansökt om bygglov för inglasningarna från Sundbybergs stad vilket har beviljats.

Den som vill glasa in kommer få stå för kostnaden själv. Intresserade kan kontakta Lumon för offert och mer information, glöm inte att uppge postnummer vid kontakt.
Lumon Kontaktuppgifter

Notera att Sundbybergs stad generellt haft en skeptisk inställning till inglasningar i området. Det har i synnerhet gällt balkonger/terrasser längst upp som kräver nytt tak samt inglasningar i/nära markplan. Föreningens bygglov omfattar inte sådana inglasningar för balkonger som saknar tak.

Grillning

Grillning med elektrisk grill är tillåten på balkong och uteplats. Grillning med gasol- eller kolgrill är inte tillåten. Du som grillar behöver visa hänsyn till dina grannar.

Omvårdnad

Undvik att ställa utemöbler nära räcken så barnen inte klättrar upp på dem och risker att falla över räcket.

Rengöringsmedel som innehåller frätande syror samt lösningsmedel får inte användas. Ovanstående åverkan av balkongplattor påverkar balkongens ytskikt negativt vilket i sin tur påverkar balkongens livslängd. Vid eventuell ytbehandling (målning) får ej diffusionstät färg användas.

Rökning

Byggnadernas ventilation- och värmesystem är byggt så att det skapas ett undertryck som drar in luft genom luftintagen. Luftintagen sitter under fönstren i sovrum och vardagsrum. Luftintagen har komfortfilter som filtrerar uteluften från farliga partiklar och föroreningar.

Emellertid stoppar inte filtren själva lukten från cigarettrök att ta sig in i lägenheterna. Vi uppmanar därför rökare att inte röka så att röken kan ta sig in i grannarnas luftintag, vilket enkelt kan ske vid rökning på balkongerna. Sådan rökning orsakar dålig lukt och obehag hos dina grannar. Förutom att vara otrevligt är det dessutom i strid med föreningens trivselregler att röka så att grannar störs.