Balkong och uteplats


Grillning

Grillning med elektrisk grill är tillåten på balkong och uteplats. Grillning med gasol- eller kolgrill är inte tillåten. Du som grillar behöver visa hänsyn till dina grannar.


Omvårdnad

Rengöringsmedel som innehåller frätande syror samt lösningsmedel får inte användas. Ovanstående åverkan av balkongplattor påverkar balkongens ytskikt negativt vilket i sin tur påverkar balkongens livslängd. Vid eventuell ytbehandling (målning) får ej diffusionstät färg användas.


Rökning

Byggnadernas ventilation- och värmesystem är byggt så att det skapas ett undertryck som drar in luft genom luftintagen. Luftintagen sitter under fönstren i sovrum och vardagsrum. Luftintagen har komfortfilter som filtrerar uteluften från farliga partiklar och föroreningar.

Emellertid stoppar inte filtren själva lukten från cigarettrök att ta sig in i lägenheterna. Vi uppmanar därför rökare att inte röka så att röken kan ta sig in i grannarnas luftintag, vilket enkelt kan ske vid rökning på balkongerna. Sådan rökning orsakar dålig lukt och obehag hos dina grannar. Förutom att vara otrevligt är det dessutom i strid med föreningens trivselregler att röka så att grannar störs.


Balkonginglasning

Inglasning av balkonger förutsätter att bygglov beviljas från Sundbybergs stad. Dessutom krävs godkännande från styrelsen. Det är för närvarande inte möjligt för enskilda boende att genomföra inglasning.

Styrelsen bedriver dock ett arbete för att möjliggöra balkonginglasning. Offerter har inhämtats från flera olika entreprenörer och efter förhandling har styrelsen antagit en offert från Lumon.

Lumon ansöker om bygglov för inglasningarna från Sundbybergs stad. Om bygglovet beviljas kommer ytterligare information gå ut om priser samt hur man ska gå tillväga för att glasa in. Den som vill glasa in kommer få stå för kostnaden själv. En särskild avtalad rabatt mot ordinarie priser kommer då finnas under en kortare, inledande period.

När det gäller förutsättningarna för bygglov har styrelsen kännedom om att Sundbybergs stad kräver en hög nivå på gestaltning för att bevilja inglasningar. Enstaka inglasningar brukar inte uppskattas.

Sundbybergs stad uppger att inglasningar av balkonger/terrasser högst upp, som kräver ett nytt tak, ska undvikas. Här noterar styrelsen att lägenheterna på våra högsta våningsplan saknar tak över balkong/terrass. Sundbybergs stad har även uppgett att inglasningar i/nära markplan kan avslås om tillåten byggrätt påverkas, samt att inglasningen ska vara enhetlig och utan vertikala profiler. Påverkas huset gestaltning negativt av inglasning kan det också vara ett hinder. Eventuellt bygglov vi erhåller avgör omfattningen på vilken inglasning som blir möjlig.