Gemensamma ytor

I ett bostadsrättsområde finns det gott om gemensamma utrymmen. I allt från trappor och entréer, till cykelrum och återvinningsrum delas utrymmet med andra inom föreningen. Det innebär naturligtvis att hänsyn måste tas till varandra – så att alla boende i föreningen kan använda dem.

Entréer och gångvägar

För att underlätta framkomligheten för städpersonal, samt för ambulanspersonal och brandmän vid en eventuell olycka eller brand, ska entréer och trapphus vara fria från cyklar, barnvagnar, dörrmattor, skor och andra skrymmande föremål.

Cyklar, barnvagnar och rullstolar

Utrymme för cyklar finns i varje hus. Utrymme för barnvagnar och rullstolar finns i anslutning till entréerna eller angränsande våningsplan.

Förvaringsförråd

Varje lägenhet har tilldelats ett eget förråd. Förrådsutrymmen ska vara låsta även om de inte används. Använd ett rejält hänglås.