Elektricitet och vatten

Hoppa direkt till:

Elektricitet

Elleverantör och elnätsföretag

Du väljer själv vilken elleverantör som ska leverera el till dig. Energimarknadsinspektionen tillhandahåller den oberoende jämförelsesajten Elpriskollen, där du kan jämföra olika elleverantörer. Elnätsföretag till föreningen är Vattenfall. Elnätsföretaget ansvarar för själva ledningarna som transporterar elen hem till dig, och går inte att byta.

Du kommer därmed att faktureras för din elanvändning både av din valda elleverantör samt av elnätsföretaget Vattenfall.

Säkringar och jordfelsbrytare

Bostadens elcentral är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut ska du först ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

I elcentralen sitter det en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren.

Viktigt! Ta alltid reda på orsaken till varför jordfelsbrytaren slagit till innan du återställer den. Kontakta fackman om du inte kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt livsfara!

Kontroll av jordfelsbrytare

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontroll. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

Hur gör man när jordfelsbrytaren löst ut? Följande rekommenderas:
  1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller tillfälligt fel. Händer detta däremot upprepade gånger så bör du göra en felanmälan.
  2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla någonstans i bostaden. Slå då av alla säkringar i elcentralen.
  3. Slå till jordfelsbrytaren igen. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i elcentralen. Kontakta Järntorgets felanmälan. Annars gå till punkt 4.
  4. Återställ nu en säkring i taget till jordfelsbrytaren löser ut på nytt. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som återställdes sist.
  5. Dra ut alla stickpropp anslutna apparater som hör till denna grupp.
  6. Slå därefter till jordfelsbrytaren igen. Löser jordfelsbrytaren ut omedelbart så finns felet i den fasta elinstallationen. Kontakta felanmälan. Annars gå till punkt 7.
  7. Anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är sannolikt att den sist anslutna apparaten är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

Samtliga eluttag i lägenheten är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat Fi-märke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spishäll/ugn, utnyttjas tre faser.

Mer och bra information om vad du får göra själv gällande elarbeten samt tips om elsäkerhet i hemmet finns att hämta hos Elsäkerhetsverket.

Vatten

Kallvatten ingår i den ordinarie medlemsavgiften till föreningen.

För varmvattenförbrukningen tillämpar föreningen individuell mätning och debitering (IMD). Det innebär att varje hushåll står sina egna kostnader för varmvatten. Mängden varmvatten som förbrukas mäts och debiteras kvartalsvis av föreningens ekonomiska förvaltare SBC, det adderas i fakturorna för medlemsavgiften som betalas till föreningen. IMD är ett mer rättvist sätt att fördela kostnaderna på, och ger bättre incitament till lägre miljöpåverkan.

I flerbostadshus kan det ibland bli långa ledningsdragningar varpå det kan dröja en lång stund innan vattnet uppnår önskad temperatur vid tappstället. Av säkerhetsskäl har dock varmvattnet en förinställd maxtemperatur.

Avstängningsventiler för kallt och varmt vatten i lägenheten är normalt placerade synligt på rören vid badrumsschaktet. Vid service av tappställen eller apparater, börja alltid med att stänga av vattnet. Avstängningsventilen för diskmaskinen är placerad på diskbänksblandaren. Denna ska vara avstängd då diskmaskinen inte används.

Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Ta reda på hur du stänger av vattnet så att du vet var avstängningen sitter om läckage uppstår.

Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. Installationer måste alltid utföras av behörig installatör.