Kontakt


För de flesta ärenden kan du använda e-post för att komma i kontakt med föreningens styrelse: brfomnia@gmail.com

Använd dock inte e-post för att skicka känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter. Du kan istället lämna ett meddelande i föreningens postlåda på Forskningsringen 90 A-B (hus 11) som vanligen töms inför varje styrelsemöte.

Vi använder de uppgifter du skickar till oss för att handlägga ditt ärende och ge dig återkoppling.
Mer information om hur föreningen behandlar personuppgifter finns här.

Kontaktformuläret är på tillfällig ledighet av tekniska skäl och väntas åter under vecka 10.

Prenumerera på Brf Omnias nyhetsbrev, så får du information per e-post om vad som pågår i föreningen.

Föreningens postadress:
Brf Omnia
Forskningsringen 90 B
174 61 Sundbyberg

E-post: brfomnia@gmail.com

Med SBC:s mäklarwebb kan mäklare ladda upp överlåtelsehandlingar digitalt för granskning och beslut om medlemskap. Används inte SBC:s mäklarwebb skickas ansökan om medlemskap samt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar med post till:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

För utdrag ur lägenhetsförteckningen kan medlemmar kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC på ahuppsala@sbc.se. SBC tillhandahåller även appen Vår Brf där medlemmar själva kan dela sitt utdrag till ett mejl som skickas till en bank eller mäklare. Appen finns på Google Play Store och Apple App Store.