Kontakt

För de flesta ärenden kan du använda formuläret nedan för att komma i kontakt med föreningens styrelse.

Använd dock inte formuläret eller e-post för att skicka känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter. Du kan istället lämna ett meddelande i föreningens postlåda märkt Brf Omnia på Forskningsringen 90. Postlådan töms vanligen inför varje styrelsemöte.

Vi använder de uppgifter du skickar till oss för att handlägga ditt ärende och ge dig återkoppling. Mer information om hur föreningen behandlar personuppgifter finns här.

  Läs först vad som gäller vid andrahandsuthyrning, där finner du även en ansökningsblankett. Styrelsen behandlar vanligen ansökningar om andrahandsuthyrning vid styrelsemötena som brukar hållas med ca 4-6 veckors mellanrum. Lämna därför in din ansökan med god framförhållning.

  Prenumerera på föreningens nyhetsbrev så håller du dig lättare uppdaterad om vad som pågår i föreningen medan du bor någon annanstans.

  Lämna den ifyllda och undertecknade ansökan i föreningens postlåda på Forskningsringen 90 A-B (hus 11). Postlådan finns till höger och är märkt "Brf Omnia". Styrelsen kommer sedan att återkomma till dig med besked om din ansökan.

  Om du redan nu vill meddela styrelsen att du lämnat in en ansökan och vill få svar från styrelsen per e-post, kan du fylla i och skicka in formuläret nedan.

  Bifoga tydlig bild eller inskannad kopia på den ifyllda och undertecknade ansökningsblanketten.
  Du kan bifoga en eller två filer. Fyll sedan i resten av formuläret nedan och skicka in.

  I medlemsavgiften ingår förrådsutrymme, internet, tv och telefoni, likaså avfallshantering, fjärrvärme och kallvatten. Varmvatten faktureras efter egen förbrukning och läggs till avierna för din medlemsavgift.

  Föreningen anlitar SBC som ekonomisk förvaltare och för avgiftsadministration. I de flesta fall är det därför enklast för dig att kontakta SBC när du har frågor om avgiftsavier.

  Det finns möjlighet att betala medlemsavgiften med autogiro, e-faktura och Kivra.

  Har du fått ett inkassokrav? Om du betalar din skuld så kommer du inte att få någon betalningsanmärkning. Utebliven betalning kan leda till att bostadsrätten förverkas och föreningen kan vidta rättsliga åtgärder.

  Varje entré har en porttelefon som kan kopplas till boendes telefonnummer. Besökare väljer ditt namn i porttelefonen intill entrédörren varpå du blir uppringd och kan öppna porten genom att trycka 5 i din telefon. Upp till två personer per lägenhet kan läggas in i porttelefonen.

  Uppgifterna du anger används för att lägga till eller ändra namn och telefonnummer i porttelefonen.

  Uppgifterna du anger används för att lägga till eller ändra namn i trapphuset (entrétavlan samt lägenhetens postlåda och tidningshållare).

  Varje entré har en porttelefon som kan kopplas till boendes telefonnummer. Besökare väljer ditt namn i porttelefonen intill entrédörren varpå du blir uppringd och kan öppna porten genom att trycka 5 i din telefon. Upp till två personer per lägenhet kan läggas in i porttelefonen.

  Uppgifterna du anger används både för att lägga till eller ändra namn och telefonnummer i porttelefonen samt för att lägga till eller ändra namn i trapphuset (entrétavlan, lägenhetens postlåda och tidningshållare).

  Läs först om nycklar och nyckelbrickor. Om du vill beställa nyckelbrickor tas det ut en avgift på 200 kr per nyckelbricka.

  Sopnedkasten töms automatiskt två gånger dagligen, en gång på förmiddagen och en gång på kvällen. Är samma avfall kvar efter en tömning, meddela styrelsen om stoppet. Skulle samtliga nedkast för matavfall vara fulla, kan du slänga matavfallet i nedkasten för restavfall tills stoppen är åtgärdade.

  Mellan vilka hus upplever du stopp?

  Karta över sopnedkast

  Vilken avfallstyp har stopp?

  Ange din e-post samt ev. ytterligare kommentar, t.ex. sedan när du upplevt stoppet. Tack för att du anmäler!

  Boende har ett ansvar att känna till och följa vid var tid gällande trivselregler för föreningen.

  Vid problem med störningar från grannar ska den första åtgärden alltid vara att ta upp saken grannar emellan. Din granne kanske inte är medveten om att den stör och i de flesta fall kan saken lösas efter samtal i god anda. Om problemet inte kan lösas på detta sätt och störningen fortsätter, kontakta styrelsen. Du bör då veta vilken specifik lägenhet störningen kommer ifrån för att styrelsen ska kunna rikta en åtgärd mot den som stör.

  Vid upprepade störningar från en granne är det till hjälp att du för en störningslogg. I störningsloggen anger du datum och klockslag när varje störning började och slutade samt beskriver störningen. Anteckna också var varje störning kommer ifrån, om och hur du lokaliserat vilken lägenhet det är.

  Läs först vad som gäller om överlåtelser. Där står bl.a. hur du får ett utdrag ur lägenhetsförteckningen för din lägenhet samt hur handlingar om pant och överlåtelse skickas in.

  Föreningen anlitar förvaltningsbolaget SBC för att handlägga ärenden gällande överlåtelse. Har du frågor om överlåtelse är det därför oftast smidigast att kontakta SBC direkt istället för att gå via styrelsen.

  Om något i din lägenhet är skadat, har gått sönder eller inte fungerar så är det viktigt att du först läser vad som gäller för olika typer av felanmälan.

  Behöver du ett utdrag ur lägenhetsförteckningen eller undrar hur handlingar om pant och överlåtelse av en lägenhet skickas in, se först sidan om överlåtelser.

  Gäller ditt ärende parkering/garage, se först sidan om parkering.

  Föreningen har ingen tvättstuga, gästlägenhet eller lokal som boende kan hyra.

  För övriga frågor, skriv ditt meddelande nedan.

  Besvara frågan (bevisar att du inte är en spamrobot)


  Prenumerera på brf Omnias nyhetsbrev, så får du information per e-post om vad som pågår i föreningen.


  Föreningens postadress (obs, ej för fakturor eller handlingar om överlåtelse):
  Brf Omnia
  Forskningsringen 90 B
  174 61 Sundbyberg

  E-post: brfomnia@gmail.com
  Välj bland alternativen i kontaktformuläret, inklusive ”Övriga frågor”, så visas svar på vanliga frågor.