Trivselregler

Som boende har du ett ansvar att känna till och följa vid var tid gällande trivselregler för föreningen.

Nu gällande trivselregler antogs den 10 september 2019.

Störningar

Vid problem med störningar från grannar ska den första åtgärden alltid vara att ta upp saken grannar emellan. Din granne kanske inte är medveten om att den stör och i de flesta fall kan saken lösas efter samtal i god anda. Om problemet inte kan lösas på detta sätt och störningen fortsätter, kontakta styrelsen. Du bör då veta vilken specifik lägenhet störningen kommer ifrån för att styrelsen ska kunna rikta en åtgärd mot den som stör.

Vid upprepade störningar från en granne är det till hjälp att du för en störningslogg. I störningsloggen anger du datum och klockslag när varje störning började och slutade samt beskriver störningen. Anteckna också var varje störning kommer ifrån, om och hur du lokaliserat vilken lägenhet det är.