Nycklar, porttelefon och post

Nycklar och nyckelbrickor

Med varje lägenhet har det ursprungligen medföljt fyra bostadsnycklar märkta 1-4. Bostadsnycklar går förutom till lägenhetsdörren även till postboxar och entréer. Om det gjorts ett låsbyte på lägenheten så erhålls vanligtvis tre nycklar för de nya låsen, för vissa lägenheter finns det därför bara tre bostadsnycklar.

Det har även ursprungligen medföljt fyra nyckelbrickor (”taggar” eller ”blippar”) märkta 1-4 som kan läggas mot en elektronisk sensor för att låsa upp dörrar. Nyckelbrickorna används till entréer, på husväggarna intill sopnedkasten för att låsa upp dessa, samt för åtkomst till gemensamma utrymmen som cykelrum, miljörum och förråd.

Inför lägenhetsköp bör köparen kontrollera med säljaren att samtliga nycklar och nyckelbrickor som finns till lägenheten kommer att överlämnas. Får du inte tillgång till samtliga bostadsnycklar bör du se till att det genomförs ett låsbyte för lägenheten. Låsbyte ska endast ske med styrelsens godkännande och av utsedd leverantör, kontakta därför föreningens styrelse för detta. Låsbyte bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Kontakta även föreningens styrelse vid förlust av nyckelbrickor så att dessa snarast kan blockeras. Vill du även beställa en ny nyckelbricka tas det ut en avgift på 200 kr per nyckelbricka.

Till ditt förråd rekommenderar vi att du skaffar ett hänglås alternativt ett cykelbygellås eller liknande. Håll ditt förråd låst även om det inte används. Ta väl hand om lås, gångjärn och hänglås med råden i denna underhållsguide.

Lägenhetens ytterdörr har ett serviceläge som kan användas i vissa situationer om tillträde till lägenheten behövs när du inte kan vara hemma. Lås först dörren som vanligt med nyckeln i. Vrid därefter nyckeln till serviceläget (märkt med S). Avlägsna sedan nyckeln medan den fortfarande är vriden till serviceläget. Lägenhetsdörren är nu låst men kan låsas upp både med dina egna nycklar samt med en särskild typ av servicenyckel.

Porttelefon

Varje huvudentré har en porttelefon som kan kopplas till din telefon. När du blir uppringd kan du öppna porten genom att trycka 5. Om du inte redan är tillagd till porttelefonen men önskar att bli det, eller vill ändra namn eller telefonnummer, vänligen använd kontaktformuläret.

Föreningen använder inte portkod.

Post

Posten levereras till din postbox i husets entré. Prenumererar du på en morgontidning levereras den till tidningshållaren utanför din lägenhetsdörr. Skulle du vara bortrest bör du avbeställa tidningen under tiden eller be din granne att ta hand om den.