Parkering och garage


Bostadsrättsföreningen har tillgång till 89 parkeringsplatser varav 72 i föreningens egna byggnader och 17 i Bollgaraget.

För närvarande är det kö för att få garageplats. En kölista gäller till båda garagen, kösystemet administreras av Parkando. Du kan anmäla ditt intresse för parkering via Parkandos webbplats.

Det är även möjligt att registrera sig och ställa frågor om kön genom att skicka e-post till kundservice@parkando.se alternativt ringa på telefonnummer 08-408 396 38 måndag-torsdag mellan kl. 09:00-14:00.

Garaget under Forskningsringen 85 och 87

Garaget under Forskningsringen 85 och 87 sköts av parkeringsbolaget Parkando på uppdrag av föreningen. Parkando beslutar om tillsättningar och uppsägningar för garaget samt utför städning flera gånger per år.

En parkeringsplats kostar 900 kr per månad. Det finns även tillgång till elbilsplatser med laddning, dessa kostar 1500 kr per månad.

Parkando tillhandahåller appar till Android och iPhone/iOS som möjliggör för den med parkeringsplats att fjärröppna garageporten.

Parkando tillhandahåller den allmänna kundtjänsten gällande frågor/händelser kring garaget under Forskningsringen 85 och 87:
E-post: kundservice@parkando.se
Telefon: 08-408 396 38 (måndag-torsdag mellan 09:00-14:00)

Bollgaraget

Föreningen har tillgång till 17 parkeringsplatser i Bollgaraget som ligger nära föreningens byggnader.

Parkeringsbolaget Parkando tillhandahåller kontinuerligt den aktuella kölistan för garageplatser till parkeringsbolaget Apcoa, som i sin tur beslutar om tillsättningar och uppsägningar gällande just Bollgaraget.

Bostadsbolaget Willhem sköter driften av Bollgaraget. Vid fel, exempelvis att en garageport inte kan öppnas, kontakta Willhems kundservice på telefon 08-400 248 00 (måndag-fredag mellan kl. 07:30-16:00).

Parkering mellan husen

Det är möjligt att parkera vid gatan mellan husen enligt den skyltning som satts upp.

Det byggs fortfarande i området och det är byggherrarna som bestämmer över vägen och marken utanför husen, mellan byggnaderna. När gatan är färdigställd kommer Sundbybergs stad att ta över ansvaret. Föreningen kan alltså inte själv anordna parkeringsplatser för längre tid på gatan, även om vi hade velat det. Otillåten parkering kan resultera i parkeringsbot. Bakgrunden till parkeringssituationen är att Sundbybergs stad velat reducera parkering på gatorna i området vilket återspeglas i den detaljplan kommunen slagit fast. Det ledde exempelvis till att Bollgaraget utökades från ursprungligen planerade två våningsplan till tre våningsplan. Synen på parkering i området är något som stadens politiker ytterst är ansvariga för.

Boendeparkeringsplatser i området

Runtom i Ursvik finns parkeringsplatser med skyltning som anger Boende. För parkering på dessa platser till boendetaxa finns möjlighet att ansöka om boendeparkeringstillstånd från Sundbybergs stad.