Parkering och garage

Brf Omnia har tillgång till 83 parkeringsplatser varav 72 i föreningens egna byggnader och 11 i Bollgaraget. En parkeringsplats kostar 900 kr per månad. Elbilsplats med laddning kostar 1500 kr per månad.

Kö tillämpas för att få garageplats. En enda kölista gäller för båda garagen, kösystemet administreras av Parkando. Du kan anmäla ditt intresse för parkering via Parkandos webbplats.

Det är även möjligt att anmäla sig och ställa frågor om kön genom att skicka e-post till kundservice@parkando.se alternativt ringa på telefonnummer 08-408 396 38 måndag-torsdag mellan kl. 09:00-14:00. Du bör även kunna se din köplats i Parkandos mobilapp.

Garage under Forskningsringen 85 och 87

Föreningens egna garage i två plan under Forskningsringen 85 och 87 sköts av parkeringsbolaget Parkando på uppdrag av föreningen. Parkando beslutar om tillsättningar och uppsägningar för garaget samt utför städning flera gånger per år.

Parkando tillhandahåller appar till Android och iPhone som möjliggör för den med parkeringsplats att fjärröppna garageporten.

Parkando tillhandahåller den allmänna kundtjänsten gällande frågor/händelser kring garaget under Forskningsringen 85 och 87:
E-post: kundservice@parkando.se
Telefon: 08-408 396 38 (måndag-torsdag mellan kl. 09:00-14:00)

Fel på garageport anmäls till Parkando. Vid fel som gäller insidan av föreningens byggnad, t.ex. dörr mellan garage och trapphus, kontakta dock styrelsen.

Bollgaraget

Bollgaraget ligger nära föreningens byggnader.

Parkeringsbolaget Parkando tillhandahåller kontinuerligt den aktuella kölistan för garageplatser till parkeringsbolaget Apcoa, som i sin tur beslutar om tillsättningar och uppsägningar gällande just Bollgaraget.

Bostadsbolaget Willhem sköter driften av Bollgaraget. Vid fel, exempelvis att en garageport inte kan öppnas, kontakta Willhems kundservice på telefon 08-400 248 00 (måndag-fredag mellan kl. 07:30-16:00).

Hyrbilar

Med Volvo On Demand finns flera hyrbilar tillgängliga i Bollgaraget och i ett annat näraliggande garage.

Parkering längs med gatan och i området

Parkering längs med gatan är endast tillåten enligt den skyltning som satts upp. Det är inte tillåtet att parkera på trottoarytor som saknar markering för parkering. Otillåten parkering kan resultera i parkeringsbot.

Runtom i Ursvik finns parkeringsplatser med skyltning som anger Boende. För parkering på dessa platser till boendetaxa finns möjlighet att ansöka om boendeparkeringstillstånd från Sundbybergs stad.

Bakgrunden till parkeringssituationen är att Sundbybergs stad velat reducera parkering på gatorna i området vilket återspeglas i den detaljplan kommunen slagit fast. Det ledde exempelvis till att Bollgaraget utökades från ursprungligen planerade två våningsplan till tre våningsplan. Synen på parkering i området är något som stadens politiker ytterst är ansvariga för.