Mäklarinformation

Bostadsrättsföreningens namn: Omnia.
Org. nr: 769632-8165.
Adresser:
Forskningsringen 85 A-B (hus 21)
Forskningsringen 87 A-B (hus 22)
Forskningsringen 86 (hus 13)
Forskningsringen 88 (hus 12)
Forskningsringen 90 A-B (hus 11)
174 61 Sundbyberg
Antal bostäder i föreningen: 167 st.
Antal lokaler i föreningen: 0.
I avgiften ingår: Förrådsutrymme, fjärrvärme, kallvatten, Internet, tv och telefoni. Avgiften betalas månadsvis i förskott. Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 planeras inga avgiftshöjningar det närmaste året.
Elektricitet och varmvatten: Varje medlem väljer själv elleverantör att ingå avtal med och faktureras av elleverantören för sin elförbrukning. Medlemmar faktureras för sin egen varmvattenförbrukning kvartalsvis i efterskott.
Gemensamma utrymmen: Cykelrum, barnvagnsrum, miljörum och garage.
Avfall och källsortering: Sopnedkast mellan husen för matavfall, restavfall och tidningar samt två miljörum för källsortering av förpackningar.
Parkering: 83 parkeringsplatser i garage. Föreningen har garage i två plan under Forskningsringen 85 och 87 med 72 parkeringsplatser. Föreningen har även 11 parkeringsplatser i Bollgaraget nära föreningens byggnader. Ordinarie parkeringsplats kostar 900 kr/mån, elbilsplats med laddning kostar 1500 kr/mån. För garageplats tillämpas en kö som administreras av Parkando. Med Volvo On Demand finns dessutom flera hyrbilar tillgängliga i Bollgaraget och i ett annat näraliggande garage.
Nycklar och nyckelbrickor: Med varje lägenhet har det ursprungligen medföljt fyra bostadsnycklar märkta 1-4 samt fyra elektroniska nyckelbrickor (“taggar”) märkta 1-4. Om det gjorts ett låsbyte erhålls vanligtvis tre bostadsnycklar för de nya låsen. Inför lägenhetsköp bör köparen kontrollera med säljaren att samtliga nycklar och nyckelbrickor som finns till lägenheten kommer att överlämnas. Har någon nyckel förlorats, kontakta styrelsen för låsbyte. Har en elektronisk nyckelbricka förlorats, kontakta styrelsen så brickan kan spärras och eventuell ny bricka kan utfärdas.
Försäkring: Fastighetsförsäkring hos Nordeuropa Försäkring. Bostadsrättstillägg ingår.
Stadgar, ekonomisk plan och årsredovisning
Överlåtelseavgift: 2,5 % av prisbasbeloppet, betalas av bostadsrättshavaren (köparen).
Pantsättningsavgift: 1 % av prisbasbeloppet, betalas av pantsättaren.
Andrahandsuthyrning: Avgift tas ut med 10 % av prisbasbeloppet. Föreningen är äkta.
Byggnaderna: Byggnadsår 2017-2019. Föreningen äger marken. Fönstren är 2-glasfönster tillverkade av SSC. Eftersom byggnaderna är relativt nya har inga större renoveringar genomförts och inga förväntas heller inom den närmaste tiden.
Ekonomisk förvaltare: SBC, som även tillhandahåller tjänsten Mäklarservice för mäklare som säljer bostadsrätter i brf Omnia.
Medlemskap: Juridisk person tillåts inte. Delat ägande accepteras.
Med SBC:s mäklarwebb kan mäklare ladda upp överlåtelsehandlingar digitalt för granskning och beslut om medlemskap. Används inte SBC:s mäklarwebb skickas ansökan om medlemskap samt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar med post till:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall
Utdrag ur lägenhetsförteckningen: För utdrag ur lägenhetsförteckningen kan medlemmar kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC på ahuppsala@sbc.se. SBC tillhandahåller även appen Vår Brf där medlemmar själva kan dela sitt utdrag till ett mejl som skickas till bank eller mäklare. Appen finns på Google Play Butik och Apple App Store.
Mäklares åtgärder vid visningar: Mäklare undanbedes att vid visningar hindra föreningens entréportar från att stängas, t.ex. med snören eller genom att tejpa igen lås. Förutom att vara en säkerhetsrisk har det orsakat problem med portarnas mekanism som inte tål att hindras från att stängas. Vid problem till följd av detta kommer föreningen överväga lämpliga åtgärder inklusive att fakturera ansvarig mäklarfirma för arbete och material som krävs för att återställa föreningens portar. Mäklare uppmanas också att efter visning ta ner alla eventuella skyltar och information som satts upp. Skyltning m.m. som lämnas kvar och som kan anses vara nedskräpning kan leda till att föreningen polisanmäler mäklaren.