Mäklarinformation

Senast uppdaterad 2023-12-15.

Bostadsrättsföreningens namn: Omnia.
Org. nr: 769632-8165.
Adresser:
Forskningsringen 85 A-B (hus 21)
Forskningsringen 87 A-B (hus 22)
Forskningsringen 86 (hus 13)
Forskningsringen 88 (hus 12)
Forskningsringen 90 A-B (hus 11)
174 61 Sundbyberg
Läs om allt spännande som händer i Ursvik och kommunens planer för byggnation i Stora Ursvik.
Antal bostäder i föreningen: 167 st.
Antal lokaler i föreningen: 0.
Medlemsavgift: I avgiften ingår förrådsutrymme, fjärrvärme, kallvatten, Internet, tv och telefoni. Avgiften betalas månadsvis i förskott. Avgiften har höjts i två steg under 2023, 15% och 10%. Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 6% per den 1 februari 2024. Föreningen har i slutet av mars 2023 lagt om lån på 80 mkr med bindning i två år. Föreningen har även lån på 60 mkr som ska läggas om i början av april 2024.
Elektricitet och varmvatten: Varje medlem väljer själv elleverantör att ingå avtal med och faktureras av elleverantören för sin elförbrukning. Medlemmar faktureras för sin egen varmvattenförbrukning.
Gemensamma utrymmen: Cykelrum, barnvagnsrum, miljörum och garage.
Avfall och källsortering: Sopnedkast mellan husen för matavfall, restavfall och tidningar samt två miljörum för källsortering av förpackningar. I miljörummen kan även batterier lämnas i särskilda behållare samt finns ett kärl för grovsopor.
Parkering: 83 parkeringsplatser i garage. Föreningen har garage i två plan under Forskningsringen 85 och 87 med 72 parkeringsplatser. Föreningen har även 11 parkeringsplatser i Bollgaraget nära föreningens byggnader. Ordinarie parkeringsplats kostar 900 kr/mån, elbilsplats med laddning kostar 1500 kr/mån. För garageplats tillämpas en kö som administreras av Parkando. Med Volvo On Demand finns dessutom flera hyrbilar tillgängliga i Bollgaraget och i ett annat näraliggande garage.
Nycklar och nyckelbrickor: Med varje lägenhet har det ursprungligen medföljt fyra bostadsnycklar märkta 1-4 samt fyra elektroniska nyckelbrickor (“taggar”) märkta 1-4. Om det gjorts ett låsbyte erhålls vanligtvis tre bostadsnycklar för de nya låsen. Inför lägenhetsköp bör köparen kontrollera med säljaren att samtliga nycklar och nyckelbrickor som finns till lägenheten kommer att överlämnas. Har någon nyckel förlorats, kontakta styrelsen för låsbyte. Har en elektronisk nyckelbricka förlorats, kontakta styrelsen så brickan kan spärras och eventuell ny bricka kan utfärdas.
Försäkring: Fastighetsförsäkring hos Nordeuropa Försäkring. Bostadsrättstillägg ingår.
Stadgar, ekonomisk plan och årsredovisning
Överlåtelseavgift: 2,5 % av prisbasbeloppet, betalas av bostadsrättshavaren (köparen).
Pantsättningsavgift: 1 % av prisbasbeloppet, betalas av pantsättaren.
Andrahandsuthyrning: Avgift tas ut med 10 % av prisbasbeloppet. Föreningen är äkta.
Byggnaderna: Byggnadsår 2017-2019. Föreningen äger marken. Fönstren är 2-glasfönster tillverkade av SSC. Eftersom byggnaderna är relativt nya har inga större renoveringar genomförts och inga förväntas heller inom den närmaste tiden.
Ekonomisk förvaltare: SBC, som även tillhandahåller tjänsten Mäklarservice för mäklare som säljer bostadsrätter i brf Omnia.
Medlemskap: Delat ägande accepteras. Juridisk person tillåts inte.
Med SBC:s mäklarwebb kan mäklare ladda upp överlåtelsehandlingar digitalt för granskning och beslut om medlemskap. Används inte SBC:s mäklarwebb skickas ansökan om medlemskap samt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar med post till:
Brf Omnia
SBCID 7720
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall
Utdrag ur lägenhetsförteckningen: Medlemmar kan logga in i SBC Hemma och kontakta SBC via Ärenden i vänstermenyn. Det går också att använda SBC:s kontaktformulär.
Mäklares åtgärder vid visningar: Mäklare undanbedes att vid visningar hindra föreningens entréportar från att stängas, t.ex. med snören eller genom att tejpa igen lås. Förutom att vara en säkerhetsrisk har det orsakat problem med portarnas mekanism som inte tål att hindras från att stängas. Vid problem till följd av detta kommer föreningen överväga lämpliga åtgärder inklusive att fakturera ansvarig mäklarfirma för arbete och material som krävs för att återställa föreningens portar. Mäklare uppmanas också att efter visning ta ner alla eventuella skyltar och information som satts upp. Skyltning m.m. som lämnas kvar och som kan anses vara nedskräpning kan leda till att föreningen polisanmäler mäklaren.