Överlåtelse av lägenhet

Vad gäller om jag vill överlåta min bostadsrätt?

Du kan när som helst överlåta (t.ex. sälja) din bostad och till vilket pris du vill. En försäljning ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns av föreningen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilket objekt som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Juridisk person tillåts ej. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan överlåtelse av bostadsrätt kan ske.

Överlåtelseavgift: 2,5 % av prisbasbeloppet, betalas av bostadsrättshavaren (köparen).
Pantsättningsavgift: 1 % av prisbasbeloppet, betalas av pantsättaren.

Ärenden och handlingar om överlåtelse

Brf Omnia anlitar förvaltningsbolaget SBC för att handlägga ärenden om överlåtelse. Vid ärenden eller frågor om överlåtelse är det därför ofta smidigast att kontakta SBC direkt.

För utdrag ur lägenhetsförteckningen kan medlemmar använda SBC:s kontaktformulär. SBC tillhandahåller även appen Vår Brf där medlemmar själva kan ta fram sitt utdrag ur lägenhetsförteckningen och skicka det till exempelvis en bank eller mäklare. Vår Brf-appen finns på Google Play Butik och Apple App Store.

Mäklare kan digitalt ladda upp överlåtelsehandlingar med SBC:s mäklarwebb för granskning och beslut om medlemskap. Ansökan om medlemskap samt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar skickas i annat fall med post till:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall