Överlåtelse av lägenhet

Vad gäller om jag vill överlåta min bostadsrätt?

Du kan när som helst sälja din bostad och till vilket pris du vill. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns av föreningen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilket objekt som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Juridisk person tillåts ej. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan överlåtelse kan ske.

Föreningen anlitar förvaltningsbolaget SBC för att hantera föreningens ärenden gällande överlåtelse. Vid frågor om överlåtelse är det därför ofta smidigast att kontakta SBC direkt.

Med SBC:s mäklarwebb kan mäklare ladda upp överlåtelsehandlingar digitalt för granskning och beslut om medlemskap. Används inte SBC:s mäklarwebb skickas ansökan om medlemskap samt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar med post till:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Överlåtelseavgift: 2,5 % av prisbasbeloppet, betalas av bostadsrättshavaren.
Pantsättningsavgift: 1 % av prisbasbeloppet, betalas av pantsättaren.

För utdrag ur lägenhetsförteckningen kan medlemmar kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC på ahuppsala@sbc.se. SBC tillhandahåller även appen Vår Brf där medlemmar själva kan dela sitt utdrag till ett mejl som skickas till en bank eller mäklare. Appen finns på Google Play Store och Apple App Store.