Archives for Om bostaden

Internet, tv och telefoni

Installationsguide internet, tv och telefoni För att komma igång med internet, tv och telefoni behöver du kontakta Com Hem så att de kan skicka ut TV-box och router till dig. Detta ingår i månadsavgiften till föreningen, så du får utrustningen kostnadsfritt. Mer information finns nedan under rubriken Abonnemang. Boende i föreningen använder ett och samma nät för både internet, tv och telefoni (s.k. “triple play”). Det innebär att kommunikationen sker digitalt med en och samma signal in till lägenheten. I lägenheten finns det ett mediaskåp till vilken denna signal når fram till en s.k. tjänstefördelare (DRG/Router) från Com Hem. Tjänstefördelaren
Read More

Gemensamma ytor

I ett bostadsrättsområde finns det gott om gemensamma utrymmen. I allt från trappor och entréer, till cykelrum och återvinningsrum delas utrymmet med andra inom föreningen. Detta innebär naturligtvis att hänsyn måste tas till varandra – så att alla boende i föreningen kan använda dem. Entréer och gångvägar För att underlätta framkomligheten för städpersonal, samt för ambulanspersonal och brandmän vid en eventuell olycka eller brand, ska entréer och trapphus vara fria från cyklar, barnvagnar, dörrmattor, skor och andra skrymmande föremål. Cyklar, barnvagnar och rullstolar Utrymme för cyklar finns i varje hus. Utrymme för barnvagnar och rullstolar finns i anslutning till entréerna
Read More

Avfall och källsortering

Brf Omnia består av fem hus. Det finns sopsugnedkast mellan våra hus. Här lämnar du matavfall, restavfall och tidningar. Det finns två miljörum, ett vid Forskningsringen 87 och ett vid Forskningsringen 90. I miljörummen slänger du endast förpackningar och batterier. De förpackningar som kan slängas i miljörummen är förpackningar av plast, papper/kartong, metall och glas. Det är strängt förbjudet att lämna andra typer av avfall i miljörummen. Sopsugnedkasten mellan husen Sopnedkasten mellan husen är märkta med information om vilket slags avfall du får lämna. På husväggen nära nedkasten finns en sensor du kan lägga nyckelbrickan mot för att öppna nedkasten.
Read More

Inredning, kök och väggar

Kök, garderober och badrum Köken och garderoberna kommer från HTH. Badrumsinredningen är från Svedbergs. De flesta garderober är 60 cm breda. Garderoberna har snickerihöjd 2278 mm inkl. sockel (2110 mm utan sockel) och djup 56,5 cm exkl lucka. Väggar Lägenhetsskiljande väggar är av betong. Ytterväggar har en Gyproc-Habitoskiva, som är en typ av förstärkt gipsvägg. Se mer information i produktbladet. Varje lägenhet har en TV-vägg i vardagsrummet som är förstärkt med ett lager plywood. Övriga innerväggar är gipsväggar (12,5 mm) med plåtreglar. c/c-avståndet mellan reglarna är 450 mm. Kulören på väggarna är målad med färgkoden NCS 1500-N. Glansvärdet är 5
Read More

Balkong och uteplats

Grillning Grillning med elektrisk grill är tillåten på balkong och uteplats. Grillning med gasol- eller kolgrill är inte tillåten. Du som grillar behöver visa hänsyn till dina grannar. Omvårdnad Rengöringsmedel som innehåller frätande syror samt lösningsmedel får inte användas. Ovanstående åverkan av balkongplattor påverkar balkongens ytskikt negativt vilket i sin tur påverkar balkongens livslängd. Vid eventuell ytbehandling (målning) får ej diffusionstät färg användas. Rökning Byggnadernas ventilation- och värmesystem är byggt så att det skapas ett undertryck som drar in luft genom luftintagen. Luftintagen sitter under fönstren i sovrum och vardagsrum. Luftintagen har komfortfilter som filtrerar uteluften från farliga partiklar och
Read More

Hemförsäkring

Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring, ska du göra det. Hemförsäkringen ger dig ersättning vid bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning. I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till en skada. Om till exempel en vattenskada uppstår i bostaden eller hos din granne orsakad av att din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av fackman, kan du bli skadeståndsskyldig. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som täcker dessa kostnader. För att erbjuda bostadsrättshavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen, ett så kallat bostadsrättstillägg.
Read More

El, vatten, värme och ventilation

Hushållsel Du väljer vilket företag som ska leverera el till dig. Energimarknadsinspektionen tillhandahåller den oberoende jämförelsesajten Elpriskollen, där du kan jämföra olika elleverantörer. Elnätsföretag till föreningen är Vattenfall. Elnätsföretag är det företag som ansvarar för själva ledningarna som transporterar elen hem till dig, och går inte att byta. Bostadens elcentral är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut ska du först ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. I elcentralen sitter det en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga
Read More

Nycklar, porttelefon och post

Nycklar och nyckelbrickor Med varje lägenhet har det ursprungligen medföljt fyra bostadsnycklar samt fyra nyckelbrickor (“taggar”) som kan läggas mot en elektronisk sensor för att låsa upp dörrar. Bostadsnyckeln går förutom till lägenhetsdörren även till entréer samt postboxar. Nyckelbrickorna används till entréer, på husväggarna intill sopsugnedkasten för att låsa upp dessa, samt för åtkomst till allmänna utrymmen såsom cykelrum, miljörum och förråd. Inför lägenhetsköp bör du kontrollera med säljaren att du kommer att få samtliga nycklar och nyckelbrickor som finns till lägenheten. Får du inte tillgång till samtliga bostadsnycklar bör du se till att det genomförs ett låsbyte för lägenheten,
Read More

Parkering och garage

Bostadsrättsföreningen har tillgång till 89 parkeringsplatser varav 72 i föreningens egna byggnader och 17 i Bollgaraget. För närvarande är det kö för att få garageplats. En kölista gäller till båda garagen, kösystemet administreras av Parkando. Du kan anmäla ditt intresse för parkering via Parkandos webbplats. Det är även möjligt att registrera sig och ställa frågor om kön genom att skicka e-post till kundservice@parkando.se alternativt ringa på telefonnummer 08-408 396 38 måndag-torsdag mellan kl. 09:00-14:00. Garaget under Forskningsringen 85 och 87 Garaget under Forskningsringen 85 och 87 sköts av parkeringsbolaget Parkando på uppdrag av föreningen. Parkando beslutar om tillsättningar och uppsägningar
Read More

Garanti och besiktningar

Besiktningen av bostäderna är en process som består av flera delmoment. Nedan följer en kort information som klarlägger de olika stegen. Järntorget Bostad AB och bostadsrättsföreningen, genom dess styrelse, är parter vid de olika besiktningarna. Förbesiktning Förbesiktning utförs av opartiska besiktningsmän som utsetts gemensamt av bostadsrättsföreningen och byggentreprenören. Besiktningsmännen kontrollerar eventuella fel och brister, enligt kontraktsutförandet, och noterar i så fall dessa i ett besiktningsprotokoll. Slutbesiktning Strax före inflyttning gör besiktningsmannen åter ett besök för så kallad slutbesiktning. Då kontrolleras att de fel och brister som påtalades vid förbesiktningen har rättats till. Efterbesiktning Vid behov gör besiktningsmannen ett återbesök för
Read More