Archives for Om föreningen

Nyhetsbrev

Prenumerera så får du föreningens nyhetsbrev per e-post, direkt till din inkorg! Nyhetsbreven publiceras även här nedan.
Read More

Trivselregler

Som boende har du ett ansvar att känna till och följa vid var tid gällande trivselregler för föreningen. Nu gällande trivselregler antogs den 10 september 2019. Störningar Vid problem med störningar från grannar ska den första åtgärden alltid vara att ta upp saken grannar emellan. Din granne kanske inte är medveten om att den stör och i de flesta fall kan saken lösas efter samtal i god anda. Om problemet inte kan lösas på detta sätt och störningen fortsätter, kontakta styrelsen. Vid upprepade störningar från en granne är det till hjälp att du för en störningslogg. I störningsloggen anger du
Read More

Föreningsstämma

Normalt sett ska föreningen hålla föreningsstämma före juni månads utgång varje år. Vid detta tillfälle samlas föreningens medlemmar för att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman ska godkänna styrelsens förvaltning d.v.s. ge styrelsen ansvarsfrihet. Varje medlem kan komma med förslag till verksamheter/åtgärder. Förslagen kan skickas till styrelsen fortlöpande under året. De förslag som styrelsen inte kan fatta beslut om, hänskjuts till föreningsstämman och bör då ha kommit in i god tid innan den äger rum. Meddelande om datum för stämman kommer att skickas ut till medlemmarna. Vid stämman väljer föreningen styrelse och revisorer för
Read More

Stadgar, ekonomisk plan och årsredovisning

Föreningens stadgar registreras hos Bolagsverket. Föreningens ekonomiska plan registreras hos Bolagsverket. I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens bostäder, vad som ingår i årsavgiften, insatser m.m. Årsredovisning 2019Årsredovisning 2018
Read More

Styrelsen

Styrelsens sammansättning Arman Borghem – OrdförandeIoannis Ormanidis – Ordinarie styrelseledamotSanh Vong – Ordinarie styrelseledamotEmrah Yalcin – Ordinarie styrelseledamotPauline Minas – StyrelsesuppleantBatuhan Pek – StyrelsesuppleantSandra Schytzer – Styrelsesuppleant
Read More

Överlåtelse

Vad gäller om jag vill överlåta min bostadsrätt? Du kan när som helst sälja din bostad och till vilket pris du vill. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns av föreningen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilket objekt som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Juridisk person tillåts ej. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan överlåtelse kan ske. Föreningen anlitar förvaltningsbolaget SBC för att hantera föreningens ärenden gällande överlåtelse. Vid frågor om överlåtelse är det därför ofta smidigast att kontakta
Read More

Andrahandsuthyrning

Får jag hyra ut min bostad i andra hand? Styrelsen kan efter ansökan godkänna andrahandsuthyrning om det finns skäl för det. Andrahandsuthyrningen ska tidsbegränsas. Om styrelsen avslår din ansökan att hyra ut kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning. Du som bostadsrättshavare ansvarar för din bostad, även under uthyrningstiden. Det betyder att du ska se till att årsavgiften blir betald, att din hyresgäst följer trivselreglerna och inte missköter sig m.m. Enligt stadgarna har föreningen rätt att ta ut en andrahandsupplåtelseavgift om 10 % av gällande prisbasbelopp per år under den tid andrahandsuthyrningen pågår. För att ansöka om tillstånd från
Read More