Archives for Uncategorized

Reparationer och underhåll

Vem svarar för reparation och underhåll? Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller även marken i de fall bostadsrätten har eget skötselområde som ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för det ”yttre” underhållet av exempelvis fasader och yttertak. En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar. Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Trägolv lever med årstiderna Ett trägolv påverkas av luftfuktighet. Under vintern kan golvet både krympa och kupa sig
Read More

Felanmälan

Lägenheten Att äga en bostadsrätt skiljer sig väsentligt från boende i en hyresrätt. I en bostadsrättsförening har bostadsrättshavaren ett mycket större ansvar för att ta hand om sin lägenhet och att själv åtgärda fel och brister. Av Brf Omnias stadgar framgår att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten och tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen om sådan ingår i upplåtelsen. Till lägenheten räknas: lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt, lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer (för vitvaror se dock nedan), rökgångar, glas och bågar i lägenhetens fönster och
Read More

Kontakt

För de flesta ärenden kan du använda e-post för att komma i kontakt med föreningens styrelse: brfomnia@gmail.com Använd dock inte e-post för att skicka känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter. Du kan istället lämna ett meddelande i föreningens postlåda på Forskningsringen 90 A-B (hus 11) som vanligen töms inför varje styrelsemöte. Vi använder de uppgifter du skickar till oss för att handlägga ditt ärende och ge dig återkoppling.Mer information om hur föreningen behandlar personuppgifter finns här. Kontaktformuläret är på tillfällig ledighet av tekniska skäl och väntas åter under vecka 10. Prenumerera på Brf Omnias nyhetsbrev, så får du information per e-post om
Read More

Mäklarbild

Bostadsrättsföreningens namn: OmniaOrg. nr: 769632-8165Adresser:Forskningsringen 85 A-B (hus 21)Forskningsringen 87 A-B (hus 22) Forskningsringen 86 (hus 13)Forskningsringen 88 (hus 12)Forskningsringen 90 A-B (hus 11)174 61 SundbybergAntal bostäder i föreningen: 167 stAntal lokaler i föreningen: 0I avgiften ingår: Förrådsutrymme, fjärrvärme, kallvatten, Internet, tv och telefoni. Avgiften betalas månadsvis i förskott. Varmvattenförbrukning betalas kvartalsvis i efterskott. Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 planeras inga avgiftshöjningar det närmaste året.Gemensamma utrymmen: Cykelrum, barnvagnsrum, miljörum, garageAvfall och källsortering: Sopsugnedkast mellan husen för matavfall, restavfall och tidningar samt två miljörum för källsortering av förpackningar.Parkering: 89 parkeringsplatser i garage. Föreningen har ett garage i två plan under Forskningsringen
Read More